Rádió 1 Születésnapi Fesztivál Rendezvény Szabályzat

 1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a RadioFactory Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em., adószám: 26207788-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-307847, képviselő: Bertók László ügyvezető, továbbiakban: RadioFactory Kft. vagy Rendezvényszervező) által szervezett Rendezvényre. (továbbiakban: Rendezvény)

Rendezvény megnevezése: Rádió 1 Születésnapi Fesztivál

Rendezvény helyszíne: Budapest Park, 1095 Budapest Soroksári út 60.

Rendezvény időpontja: 2019.06.21 18:00- 2019.06.22 05:00

 1. A jelen szabályzat célja a Rendezvény megvalósításának elősegítése, a személy és vagyonvédelem.

 

 1. A Szabályzat kiterjed a Rendezvényen részt vevő valamennyi személyre, mely személyek a Rendezvényen való belépéssel a jelen Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek ismerik, el, az abban foglaltakat megismerték, és elfogadták.

 

 1. A Rendezvényre való belépésre csak akkor jogosultak a résztvevők, amennyiben a nem átruházható belépőjegyet megvásárolták, kivéve a Rendezvényszervező által meghatározott személyeket.

 

 1. A belépőjegyek fizetésének ellenében a résztvevő nem átruházható belépőjegyet kap, ami feljogosítja a belépésre, és amelyet a bejáratnál ellenőriznek. A belépőjegyet Rendezvényszervező bármikor jogosult ellenőrizni, a belépőjegy egyszeri belépésre jogosít.

 

 1. A belépőjegy csak akkor jogosít a rendezvényre történő belépésre, ha a résztvevő elfogadta a jelen Szabályzatot, és tudomásul veszi, hogy a Rendezvényszervező annak betartását ellenőrzi.

 

 1. Abban az esetben, ha a résztvevőnek érvénytelen a belépőjegye (szakadt, megragasztott, másik rendezvényre való) köteles elhagyni a Rendezvény területét.

 

 1. életévüket betöltött személyek léphetnek be a Rendezvény helyszíneinek területére, a Rendezvényen csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, melyet Rendezvényszervező jogosult ellenőrizni fényképes igazolványon. 18 éven aluli személy vagy szűlői felügyelettel léphet be a rendezvény területére (22:00-ig) vagy szűlő által kitöltött engedélyező nyilatkozattal más 18 éven felüli személy felügyelete mellett.

 

 1. A Rendezvényen fényképet, videófelvételt, hangfelvételt készíthet, melyeket a Résztvevő hozzájárulásával készít és az Résztvevő hozzájárulásának megfelelően kezel, használ fel, így teszi azt/azokat közzé a www.radio1.hu weboldalán és/vagy a Rádió 1 közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán, kivéve a közszereplőt, akinek nem szükséges a hozzájárulása a fentiekhez.

 

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, mely a rendezvényen való részvétellel valósul meg.

 

Önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 

Az adatkezelés időtartamán belül Résztvevőt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

– személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

– helyesbítéshez való jog

– adatkezelés korlátozása,

– törléshez való jog,

– tiltakozáshoz való jog,

– hordozhatósághoz való jog.

 

 1. A Rendezvényszervező kizárja a felelősséget nem minden olyan sérülés, vagy kár esetén, mely a résztvevő szándékos, vagy gondatlan viselkedése miatt történik, vagy amennyiben résztvevő a jelen szabályzatot megszegi.

 

 1. A résztvevők kötelesek a Rendezvényszervező utasításait követni.

 

 1. A Rendezvény területére tilos alkohol, illegális szerek, szúró, vagy vágó eszközök behozatala, valamint minden olyan eszköz, mely személyi sérülést vagy kárt okozhat. Amennyiben bármely résztvevőnél ilyen tárgy van a rendezvényen, a Rendezvényszervező jogosult azt elvenni, és a résztvevőt a Rendezvényről kizárni.

 

 1. Résztvevő köteles minden vészhelyzetről, vagy arra utaló jelről a Rendezvényszervezőt értesíteni.

 

 1. A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok megsértéséért járó következmények alól.

 

 1. A Rendezvényszervező a programváltozás jogát fenntartja. A program 2019.06.21-én 18:00-kor megkezdőik.

 

 1. A Rendezvényszervező semmilyen felelősséget nem tud vállalni a rendezvényen elveszett, elhagyott, eltűnt vagy eltulajdonított tárgyakért.

 

 1. A résztvevő köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

 

 1. A Rendezvény területén az árusítás, szórólapozás illetve bármilyen reklámtevékenység szigorúan engedély köteles. Ennek megszegése feljogosítja a Rendezvényszervezőt, hogy kizárja az adott személyt a Rendezvényről.

 

 1. A színpadra csak a fellépők vagy Rendezvényszervező utasítására vagy engedélyére lehet a résztvevőknek fellépni.

 

Bővebb tájékoztatást kaphat a RadioFactory Kft. székhelyén.

 

RadioFactory tájékoztatja a Részvevőket, hogy figyelemmel arra, hogy a Rendezvény a Budapest Park területén kerül megrendezésre, elsődlegesen a https://www.budapestpark.hu/index.php/pages/hazirend weboldalon található szabályok érvényesek. Amennyiben jelen tájékoztató szigorúbb szabályokat tartalmaz, akkor a jelen tájékoztatóban foglaltak az irányadóak.

 

Cooky

Györke Attila

Király Tamás

Kovács Ákos

Disco's Hit

Balázsék

Tommyboy

Revolution

Andro

Purebeat

Metzker Viktória

Newik

Loving Arms

Bricklake

Lotfi Begi

Frekvenciatérkép

Budapest96.4
Debrecen95.0
Szeged87.9
Miskolc96.3
Pécs90.6
Győr103.1
Nyíregyháza91.1
Székesfehérvár94.5
Szombathely97.7
Szolnok90.4
Tatabánya96.7
Sopron94.1
Békéscsaba104.0
Veszprém90.6
Zalaegerszeg95.8
Eger101.3
Nagykanizsa95.6
Dunaújváros93.1
Salgótarján100.4
Baja94.3
Szekszárd91.1
Gyöngyös101.7
Hatvan87.9
Hajdúböszörmény98.9
Kiskunfélegyháza91.1
Hajdúszoboszló100.6
Komló99.4
Keszthely99.4
Paks107.5
Mohács93.8
Hajdúnánás93.3
Kiskunmajsa88.2
Tiszafüred88.7
Heves93.7
Derecske94.7
Velence90.4
Abádszalók89.2
Villány100.9
Kaposvár99.9
Rádió 1

Most szól:

 • Következő